Mõnikord jääb maasikaid söömisest üle ja parema säilimise huvides pannakse nad külmkappi hoiule. Kohe peale korjamist jahedasse tõstetud marjad säilivad isegi kuni 5 päeva,  ilma et nende välimus oluliselt muutuks. Marjade keemilist koostist mõjutab aga pikem jahedas hoidmine oluliselt: langeb C-vitamiini sisaldus, maitse läheb hapumaks, marjade värvus tuhmub ja pikapeale hakkavad nad mädanema ehk nakatuvad hahkhallitusega. Need sordi 'Korona' marjad on jäänud kolmeks päevaks tuppa seisma.

Siit moraal, et kõige mõistlikum on maasikaid kõhus hoida… Selleks peaksid marjad istandusest võimalikult kiiresti sööjateni jõudma ega tohiks ülearu kaua külmutusautos või külmhoone laos seista.

Sortide säilitamisomadused on väga erinevad ja täpsemalt saab säilitamisel toimuvatest protsessidest soride lõikes lugeda Maaülikooli teadlaste  uurimustöödest, mis on kättesaadavad lingilt: http://kristiaed.ee/teadustood/teadustood/

Sildid:,

«